Hình thức thanh toán

Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản tại cửa hàng của công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Quý Trọng

Showroom Quý Trọng: 41 Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định Tel: 0256.3810888 - 0933.881610
Phòng Bảo Hành: 39B Đống đa, TP Quy Nhơn, Bình Định. Tel: 0394.119.979 ( liên hệ bộ phận bảo hành)

Chuyển khoản qua ngân hàng 

Đối với các khách hàng ngoại tỉnh sẽ thanh toán hóa đơn bằng cách chuyển khoản trước 100% giá trị đơn hàng qua ngân hàng vào hệ thống tài khoản ngân hàng của Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Quý Trọng.

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC QUÝ TRỌNG 39B Đống đa, TP Quy Nhơn, T Bình Định

Ngân hàng ACB Chi Nhánh Bình Định
Tên đơn vị hưởng thụ: Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Quý Trọng
Số Tài Khoản: 2224477788

Ngân hàng VCB Chi Nhánh Bình Định
Tên đơn vị hưởng thụ: Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Quý Trọng
Số Tài Khoản: 0051000557583

Website: www.quytrong.vn Email: quytrongcompany2019@gmail.com