NHU CẦU SỬ DỤNG

Công suất nguồn

Hiệu suất nguồn plus

PSU - Semi Modular (Dây rời trừ 24 pin & 8 pin)

(3 sản phẩm)